In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: Datingsites Ontmaskerd


  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;


  • je: de bezoeker(gebruiker) van deze website;


  • de content: alle op de website aanwezige inhoud(tekst en media);


– Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.
– De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.
– De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
– Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
– Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.


Nadere informatie

Indien je nog vragen of twijfels heeft kun je contact opnemen met ons.